دکتر هادی براتی مسئول دبیرخانه و وب سایت همایش05632440408
دکتر زهره باقرزاده دبیر اجرایی همایش05632457234-05632457128

 استان خراسان جنوبی ـ بیرجند ـ خیابان شهید طهماسبی شرقی ـ جنب بهداری شهرستان- دانشگاه فرهنگیان - دبیرخانه همایش منطقه ای جایگاه تعلیم و تربیت در شعر و ادب فارسی

محل برگزاری همایش: بیرجند - خیابان جمهوری- هتل سپهر

ایمیل: Skh.farhangian@gmail.com

Refresh Code