• آشنایی جامعه با مفاهیم تربیتی شعر و ادب فارسی؛
  • معرفی شاعران و نویسندگان حوزة تعلیم و تربیت؛
  • بررسی میزان تأثیر متون ادبی در اعتلای سطح تعلیم و تربیت در جامعه؛
  • هم‌اندیشی و هم‌افزایی استادان و پژوهشگران این حوزه؛
  • ارتقای سطح پژوهش‌های این حوزه؛
  • تشویق جوانان به مطالعة شعر و ادب فارسی و بهره‌مندی از مضامین آن؛